Vec C-367/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel (Belgicko) 5. júla 2016 – Openbaar Ministerie/Dawid Piotrowski