Lieta C-367/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 5. jūlijā iesniedza Hof van beroep te Brussel (Beļģija) – Openbaar Ministerie/Dawid Piotrowski