Дело C-367/16: Преюдициално запитване от Hof van beroep te Brussel (Белгия), постъпило на 5 юли 2016 г. — Openbaar Ministerie/Dawid Piotrowski