Решение на Съда (четвърти състав) от 12 май 1987 г. # Наказателно производство срещу Oscar Traen и други. # Искане за преюдициално заключение: Rechtbank van eerste aanleg Brugge - Белгия. # Съединени дела 372 до 374/85. TITJUR Traen и др.