Споразумение под формата на размяна на писма относно изменения в приложенията на Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за санитарните мерки за опазване на общественото здраве и здравето на животните при търговията с живи животни и с животински продукти PROPCELEX