Регламент (ЕИО) № 369/76 на Съвета от 16 февруари 1976 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2777/75 по отношение на референтния период за изчисляване на таксата и на шлюзовата цена за птиче месо$