PROPCELEX Cъвместно действие 2006/124/ОВППС на Cъвета от 20 февруари 2006 година за удължаване мандата на специалния представител на Европейския съюз за Афганистан