Cauza T-355/17: Ordonanța Tribunalului din 22 noiembrie 2018 – Daico International/EUIPO – American Franchise Marketing (RoB) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca figurativă RoB – Declarare a nulității – Articolul 60 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 (devenit articolul 94 din Regulamentul 2017/1001) – Norma 49 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 [devenită articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/625] – Norma 62 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 [devenită articolul 58 alineatul (3) din Regulamentul 2018/625] – Acțiune vădit nefondată”]