Mål T-722/20: Talan väckt den 10 december 2020 – Far Polymers m.fl. mot kommissionen