Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7871 — Bombardier/CDPQ/Bombardier Transportation UK) (Текст от значение за ЕИП)