Skriftlig fråga E-001275/11 Fiorello Provera (EFD) och Charles Tannock (ECR) till kommissionen. Palestinska polisers tortyr av fångar på Västbanken