Регламент (ЕИО) № 1176/91 на Комисията от 6 май 1991 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура$