TITJUR La Terza/Съд Определение на председателя на втори състав на Съда от 23 март 1988 г. # Éveline La Terza срещу Съд на Европейските общности. # Обезпечително производство - Длъжностни лица - Временни мерки. # Дело 76/88 R.