Регламент (ЕО) № 1085/2000 на Комисията от 15 май 2000 година за определяне на подробни правила за прилагането на мерки за контрол, приложими в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан$