Дело C-204/16 P: Жалба, подадена на 11 април 2016 г. от SolarWorld AG срещу определението, постановено от Общия съд (пети състав) на 1 февруари 2016 г. по дело T-141/14, SolarWorld AG и други/Съвет на Европейския съюз