Asia C-547/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kúria (Unkari) on esittänyt 20.10.2015 – Interservice d.o.o. Koper v. Sándor Horváth