Regulamentul (CEE) nr. 1843/89 al Comisiei din 26 iunie 1989 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2290/83 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a articolelor 50-59 și a articolelor 63a și 63b din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale$