Регламент (ЕИО) № 1843/89 на Комисията от 26 юни 1989 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2290/83 относно определяне на разпоредби за прилагане на членове 50—59, 63а и 63б от Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета относно установяване на режима на Общността за освобождаване от митни сборове PROPCELEX