kohtuasi T-136/18: Üldkohtu 30. aprilli 2019. aasta otsus — Kuota International versus EUIPO — Sintema Sport (K) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk K — Absoluutne kehtetuks tunnistamise põhjus — Pahausksus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b)