PROPCELEX Споразумение между Европейския съюз и Бившата югославска република Македония относно участието на Бившата югославска република Македония във военната операция на Европейския съюз за управление на кризата в Босна и Херцеговина (операция ALTHEA)