Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1049 af 27. juni 2016 om fastsættelse af EU-tilskuddet til de udgifter, Cypern har afholdt i 2013 til finansiering af hasteforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (meddelt under nummer C(2016) 3857)$