Регламент (ЕС) 2016/96 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1236/2010 за определяне на схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан