Известие от правителството на Република Полша във връзка с Директивa 94/22/ЕО нa Европейския парламент и нa Съвета относно условията за предоставяне и ползване нa разрешения за проучване, изследване и производство нa въглеводороди