Решение на Общия съд (състав от един-единствен съдия) от 19 февруари 2016 г. Решение на Общия съд (състав от един-единствен съдия) от 19 февруари 2016 г.#Infinite Cycle Works Ltd срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели).#Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „INFINITY“ — По-ранна словна марка на Общността „INFINI“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009.#Дело T-30/15.