Písomná otázka E-6762/10 Martin Ehrenhauser (NI) Komisii. Viazané rozpočtové prostriedky SI2.525367.1