Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1583 ze dne 23. října 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro partnerství zřízeném Dohodou o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, úpokud jde o nahrazení seznamu osob, které mají zastávat funkci rozhodce v řízeních o řešení sporů