Решение на Съвета от 22 ноември 1996 година за временно прилагане от страна на Общността на Международното споразумение за естествения каучук от 1995 година$