Решение на Първоинстанционния съд (втори разширен състав) от 15 януари 2003 г.