Писмен въпрос E-5396/06 зададен от Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE) на Комисията. Оборудване на екипите за бърза гранична намеса