Решение на Комисията от 8 септември 1988 година за изменение на Решение 87/309/ЕИО за разрешаване на поставянето на неизтриваеми предварително установени обозначения върху опаковки със семена на някои видове фуражни култури PROPCELEX