Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8007 — Avril/Bpifrance/BPT Israel/Evertree) (Текст от значение за ЕИП)