Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет № 2