Bulk Oil (Zug) Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на10 декември 1985 г. # Bulk Oil (Zug) AG срещу Sun International Limited и Sun Oil Trading Company. # Искане за преюдициално заключение: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Обединеното кралство. # Дело 174/84. TITJUR