ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 2/2019 (2019. gada 17. decembris), ar kuru sniedz apstiprinājumu Lauksaimniecības un lauku sadarbības tehniskā centra (CTA) direktoram par Centra 2018. finanšu gada budžeta izpildi [2020/1]