Резолюция на Европейския парламент от 18 май 2017 г. относно стратегията на ЕС относно Сирия (2017/2654(RSP))