Заключение на генералния адвокат Tesauro представено на14 декември 1988 г. # Malcolm Bevan срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица - Повишение. # Дело 140/87. TITJUR Bevan/Комисия