Vec T-233/16 P: Odvolanie podané 12. mája 2016: José Luis Ruiz Molina proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 2. marca 2016 vo veci F-60/15, Ruiz Molina/ÚHVT