Kawża T-233/16 P: Appell ippreżentat fit-12 ta’ Mejju 2016 minn José Luis Ruiz Molina mis-sentenza mogħtija fit-2 ta’ Marzu 2016 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-60/15, Ruiz Molina vs UASI