Predmet T-233/16 P: Žalba koju je 12. svibnja 2016. podnio José Luis Ruiz Molina protiv presude Službeničkog suda od 2. ožujka 2016. u predmetu F-60/15, Ruiz Molina protiv OHIM-a