Решение (ЕС) 2016/630 на Съвета от 11 април 2016 година относно позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет за обратно приемане, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Руската федерация за обратно приемане, във връзка с препоръка относно молбите за обратно приемане, изискващи организирането на интервюта