Europeiska unionens officiella tidning, L 247, 21 september 2010