/* */

TITJUR Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на17 януари 1985 г. # Hannelore Spitzley срещу Sommer Exploitation SA. # Искане за преюдициално заключение: Oberlandesgericht Koblenz - Германия. # Брюкселска конвенция. # Дело 48/84. Spitzley