Sprawa T-744/18: Wyrok Sądu z dnia 10 września 2019 r. – Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Przedstawienie przerwanej elipsy) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego przerwaną elipsę – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający elipsę – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)