Решение на Съда (втори състав) от 12 май 2005 г.#Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia и Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) срещу Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.#Искане за преюдициално заключение: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Италия.#Правна основа - Член 133 ЕО.#Дело C-347/03. Решение на Съда (втори състав) от 12 май 2005 г.