Дело T-298/16: Иск, предявен на 13 юни 2016 г. — East West Consulting/Комисия