TEAM/Комисия TITJUR Решение на Съда (пети състав) от 15 юни 2000 г. # TEAM Srl срещу Комисия на Европейските общности. # Жалба - Иск за обезщетение за вреди. # Дело C-13/99 P.