Дело F-84/15: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 2 март 2016 г. — Loescher/Съвет (Публична служба — Длъжностни лица — Представител на синдиката — Предоставяне на разположение на синдикална или професионална организация — Процедура по повишаване за 2014 г. — Решение жалбоподателят да не бъде повишен — Член 45 от Правилника — Съпоставяне на заслугите — Отсъствие на произтичащо от Правилника задължение да се предвиди специален метод за съпоставяне на заслугите на персонала, предоставен на разположение на синдикални или професионални организации — Отчитане на атестационните доклади — Преценка на нивото на упражняваните функции — Доказателства — Проверка на явната грешка в преценката)