Дело T-335/14: Решение на Общия съд от 28 януари 2016 г. — Davó Lledó/СХВП — Administradora y Franquicias América и Inversiones Ged (DoggiS) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „DoggiS“ — По-ранни национални фигуративни марки „DoggiS“ — По-ранни национални словни марки „DOGGIS“ и „DOGGIBOX“ — По-ранни национални фигуративни марки, представляващи човек под формата на хотдог — Допълнителни доказателства, представени за първи път пред апелативния състав — Член 76 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — Доказателства, представени за първи път пред Общия съд)