Определение на Общия съд (седми състав) от 13 декември 2018 г.$