Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 16. juni 2016$